Υποχρέωση Ορισμένων Κατηγοριών Επιχειρήσεων για αποδοχή μέσων Πληρωμής με Κάρτα

Νέο Διάταγμα το οποίο ψηφίστηκε στις 16.06.21  για υποχρέωση ορισμένων κατηγοριών επιχειρήσεων για αποδοχή μέσων Πληρωμής με Κάρτα.

Το Νέο διάταγμα έχει δημοσιευθεί στη επίσημη Εφημερίδα στις 18.06.21 και όλες οι εμπλεκόμενες εταιρείες οφείλουν να συμμορφωθούν εντός 3-4 μηνών αναλόγως της σύστασής της.

ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Related Post

Powersoft Computer Solutions Ltd
Powersoft Tower
Leoforos Larnakos 39-41,
1046 Nicosia, Cyprus View Map
T: +357 22 410 000
F: +357 22 677 722
E: admin@powersoft.com.cy
© 2024 Powersoft Computer Solutions Ltd. All Rights Reserved.
Designed and Developed by OPTILINK SOLUTIONS