Ο ρόλος, οι προοπτικές και οι προκλήσεις των ΜμΕ στην εποχή της τεχνολογίας πληροφοριών και του ψηφιακού μετασχηματισμού

Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από την ταχεία εξέλιξη της τεχνολογίας πληροφοριών και τον ψηφιακό μετασχηματισμό που επηρεάζει όλους τους τομείς της οικονομίας. Σε αυτό το πλαίσιο, οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις, αλλά και ευκαιρίες.

Οι ΜμΕ αποτελούν την ραχοκοκκαλιά της κυπριακής οικονομίας, αντιπροσωπεύοντας το συντριπτικό ποσοστό των επιχειρήσεων και παρέχοντας παράλληλα θέσεις εργασίας. Συνεπώς, η ενσωμάτωση της τεχνολογίας πληροφοριών στις δραστηριότητές τους, είναι κρίσιμη για τη βιωσιμότητα και την επιτυχία τους. Μέσω της χρήσης σύγχρονων λύσεων λογισμικού, της αυτοματοποίησης και της ανάλυσης δεδομένων οι ΜμΕ μπορούν όχι μόνο να αυξήσουν την αποτελεσματικότητά τους αλλά και να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Ας δούμε τώρα αναλυτικότερα ορισμένα ενδεικτικά παραδείγματα για το πώς ο ψηφιακός μετασχηματισμός μπορεί να συνδράμει στην ανάπτυξη των ΜμΕ:

– Ανάπτυξη της καινοτομίας: Αξιοποίηση τεχνολογιών, όπως για παράδειγμα η τεχνητή νοημοσύνη και η ανάλυση δεδομένων, για τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προσεκλύοντας νέους πελάτες και καλύπτοντας τις ανάγκες τις αγοράς.

– Ενίσχυση εσωτερικών διαδικασιών: Οι τεχνολογίες, όπως για παράδειγμα συστήματα Enterprise Resource Planning (ERP) και Customer Relationship Management (CRM), βοηθούν τις ΜμΕ να βελτιώσουν τη διαχείριση των πόρων τους, τον έλεγχο των αποθεμάτων τους αλλά και την διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες τους.

– Πρόσβαση σε νέες αγορές: Η ψηφιακή παρουσία μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την εικόνα των ΜμΕ, βοηθώντας τις να επεκταθούν σε νέες αγορές και αυξάνοντας τον κύκλο εργασιών τους πέραν των συνόρων τους. Για παράδειγμα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός μπορεί να βελτιώσει τις διαδικασίες διανομής των εταιρειών μέσω της χρήσης e-commerce και πλατφορμών e-marketplace, οι οποίες συνδράμουν προς αυτή την κατεύθυνση.

– Βελτίωση της επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πελατών: Τέλος, η χρήση τεχνολογίας πληροφοριών επιτρέπει στις ΜμΕ να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους πελάτες τους και να παρέχουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Οι ΜμΕ μπορούν να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να επικοινωνούν με τους πελάτες, να δημιουργούν κοινότητες γύρω από τα προϊόντα τους και να βελτιώνουν την εμπειρία των πελατών.

Πέραν των προοπτικών που διανοίγονται για τις ΜμΕ στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού, αξίζει να γίνει και μία αναφορά στις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν, όπως είναι για παράδειγμα οι επενδύσεις σε τεχνολογία, η κατάρτιση προσωπικού και η αναθεώρηση των διαδικασιών (business process reengineering). Παράλληλα, οι ΜμΕ θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους την ασφάλεια δεδομένων αλλά και την προστασία της ιδιωτικότητας των πελατών τους.

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής – CITEA έχει ψηλά στην ατζέντα του την ενημέρωση των επιχειρήσεων αλλά και των φορέων σε θέματα ψηφιακού μετασχηματισμού και για αυτό πραγματοποιεί διάφορες ενέργειες. Μία εξ αυτών, είναι η πρόσφατη έρευνα την οποία διεξήγαγε σε συνεργασία με την IMR και την εταιρεία Capacitor Partners σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Η έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2023 με συμμετοχή εκπροσώπων από 500 επιχειρήσεις παγκύπρια, κατέδειξε τα εξής ενδιαφέροντα αποτελέσματα:

– Η έμφαση σε τεχνολογίες που αφορούν την κυβερνοασφάλεια αναδεικνύεται ως μία από τις σημαντικότερες στρατηγικές που θα συνέβαλλαν στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

– Ποσοστό 85% των επιχειρήσεων σκοπεύουν να επενδύσουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησής τους μέσα στον επόμενο χρόνο.

– Η συνεργασία με εμπειρογνώμονες του κλάδου και η συνεχής μάθηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων αποτελούν για έξι (6) στις δέκα (10) επιχειρήσεις τρόπους αξιοποίησης των ευκαιριών που παρουσιάζονται μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού

– Έξι (6) στις δέκα (10) επιχειρήσεις έχουν προχωρήσει σε μεγάλο ή αρκετό βαθμό με εκπαιδεύσεις ψηφιακών δεξιοτήτων, ενώ παράλληλα ποσοστό της τάξης του 66% των επιχειρήσεων έχουν εμπλέξει σε μεγάλο ή αρκετό βαθμό το προσωπικό στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

– Οι δημοφιλέστερες μεθόδοι για τη μέτρηση της επίδρασης του ψηφιακού μετατασχηματισμού είναι η αξιολόγηση των βασικών δεικτών απόδοσης αλλά και η αξιολόγηση του προσωπικού της επιχείρησης.

Συνοψίζοντας, η έρευνα επιβεβαιώνει πως οι ΜμΕ έχουν σημαντικό ρόλο στον ψηφιακό μετασχηματισμό με τις προοπτικές τους να είναι ενθαρρυντικές. Με την σωστή προσέγγιση και την στρατηγική χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών, οι ΜμΕ μπορούν να αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους, να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες και να πετύχουν τελικά στον σύγχρονο ψηφιακό κόσμο.

  • Cyta Business

Η Cyta Business, αντιλαμβανομένη τις σύγχρονες απαιτήσεις και τις αυξημένες ανάγκες των ΜμΕ για αναβάθμισή τους στην ψηφιακή εποχή, συμβάλλει στην ανάπτυξή τους παρέχοντας λύσεις στα πρακτικά ζητήματα και τις προκλήσεις που τις απασχολούν και ταυτόχρονα αναδεικνύει τις ευκαιρίες που προκύπτουν με τη δύναμη της τεχνολογίας.

Πηγή: inbusinessnews

Related Post

Powersoft Computer Solutions Ltd
Powersoft Tower
Leoforos Larnakos 39-41,
1046 Nicosia, Cyprus View Map
T: +357 22 410 000
F: +357 22 677 722
E: admin@powersoft.com.cy
© 2024 Powersoft Computer Solutions Ltd. All Rights Reserved.
Designed and Developed by OPTILINK SOLUTIONS